Kraftkar Energi er en leverandør, entreprenør, installatør og ikke minst en visjon.

Vi er her for private, bedrifter, landbruket og det offentlige.


Vi har som mål å kunne levere varer, tjenester og installasjoner innen

fornybar energi, i alle former, fra solcellepanel til fremtidens hydrogen. 

Kraftkar Energi skal være i konstant utvikling for å

holde tritt med fremtidens grønne teknologi.


Vi mener at alle sitter på potensiell energi som bare venter på å bli høstet.

Solenergi, vind, vann, bioavfall, jordvarme eller tyngdekraften sjøl.

Vårt mål og visjon er å finne ditt potensial og gjøre deg til en Kraftkar